Kota Kinabalu
Kota Kinabalu
Sandakan
Tawau
Lahad Datu
Keningau
Putatan
Semporna
Kudat
Papar
Ranau
Beaufort
Kota Belud

Sayang Sabah - The voice of Sabahans

Touki pinokianu manahak gaji miongoi id karaja pinungaran 3D

tawfiq
KOTA KINABALU: Montiri Komulakan om Sipoot Sabah, Datuk Tawfiq Abu Bakar Titingan mokianu kumaa touki ngawi lolobi id pogun Sabah mooi manaak gaji di miongoi toi ko miontok miampai kaganaan karaja i pinungaran sabagi 3D (Koligaganan, ayamut om osusa).

Ka disido, kiguno iti montok mamagayat lobi ginumu komulakan kinoyonon kumaraja id kaganaan dilo i baino diti nokuasa toi minaan monopoli do pakaraja songkosuaian.

Otumbayaan isido do ogumu komulakan kinoyonon koduuman pakaraja kaganaan dilo nga okuri orohian tu kopuriman do gaji di pinatahak amu miongoi miampai sinus do karaja di toguangon diolo.

“Totopot kopio, komulakan kinoyonon toi sinakagon tomulok okon ko amu koduuman pakaraja id kaganaan 3D nga kobolihangkangan dino, amu manahak o touki do gaji di miongoi. Sabaagi poombitanan, songulun komulakan id Tawau i pakaraja id kaganaan pamansaian minoboros do gaji sombulan nopo nga RM600 no, ilo id siriba gontok komosikinan.

“Ontok ponogi dilo, ogumu komulakan kinoyonon ih kitoilaan kasangup kumaraja id kaganaan Petroleum sundung pakarajaan dilo koligogon, ayamut om osusa nga kasangup iyolo sabap panahak toi gaji di noikot osima, ilo nopo nga RM4,000 gisom RM5,000 sombulan,” ka disido.

Minoboros isido diti id kopoilaan habal kalapas minopotimpuun Youth Talent Festival (YTF) 2016, id Universiti College Sabah Foundation (UCSF), do hiti di konihab.

Minoboros i Tawfiq diti ontok pinokianu mongomi tiunsub Kumoduo Luguan Montiri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, i mokianu komulakan kinoyonon monowoli karaja id kaganaan di pinangaran id sabaagi 3D montok pogun mongingkuri kalansanan kumaa pakaraja songkosuaian.

I Kumoduo Luguan Montiri minoboros do laang dilo mositi tu karaja songkosuaian baino diti monguasa do kaganaan dilo i kopogompit do pomorunan kokabunan, kilang, pamansaian om pomohidangan.

Mantad dilo, minonuhu ih Tawfiq do boogizan touki mooi do kaanu manahak gaji id sawat gaji minimum montok mamagayat do komulakan ngawi sumuang id kaganaan nokomoi om misudong miampai koonuon timpu baino id nomboo o rayat asansagan tumoguang miampai koinsaton kos kaganapan koposion.

“Sinakagon tongomulok dotokou kasangup kumaraja id tampat ngawi di omurong om koligogon nung touki kaanu manahak gaji id sawat gaji minimum i pinatatap porinta Malaysia. – SayangSabah

Komen


Berita Berkaitan