Sayang Sabah Facebook

Likes
Sayang Sabah Twitter

12,526

Followers

Sayang Sabah - Portal Berita Negeri Kita

Piuhupan toinsanan puru kiguno palabus pamain kikomilaan takawas

10:48pm 20/05/2016 Maryann 0 views Abal Kinoyonon,Kota Kinabalu,Sipoot

19 bola
KOTA KINABALU: Tinimungan mimbuul Sabah kaanu palabus pamain kikomilaan takawas sokiro toinsanan puru tumilombus miuhup lolobi id suang mamalan om papanau rikoton kotundaan mimbuul pogun diti, ka di Monunurat Pulitik Komontirian Kousinan Mohd Joh Wid.

Ka disio Sabah nokoumbal palabus pamain mimbuul nointutunan ih mongobi pogun Malaysia id pialaan nayatan sompomogunan.

Suai ko ih James Wong om Hassan Sani, ngaran ngawi di sui ih nakalabus mantad pialaan diti nopo om minogowit ngaran montok Sabah nopo nga Peter Rajah, Razali Zinin om Matlan Marjan.

Ka disio sipoot mimbuul nopo do babaino diti okon nopo ko kororohian nga nosiliu pomorunan om pamain di tongosonong kaanu tawaran mantad kolab nointutunan okon nopo ko id pogun diti nga kolab sompomogunan.

“Kosiwatan miagal diti mositi ahawom doo tongoo susumikul om molohing sabap sipoot nopo diti kaanu mamajamin timpu abantalan. Sundung kalantaian balajaran kiguno kopio montok susumikul nga sunduan mingisom miagal diti nopo nga waya tosonong montok palabus bakat kawawagu di lansanon tokou,” ka disio.

Minoboros isido miagal dilo soira minopotimpuun Pialaan Mimbuul Msss Zon Manggatal Kota Kinabalu id Padang SK Malawa Kota Kinabalu, di kawawagu. – SayangSabah

Apa Komen dan Pendapat Anda